Skip to main content

HYLA Riaditeľstvo

HYLA International GmbH & Co. KG

HYLA Headquarters

Od svojho založenia v roku 1990 sa spoločnosť HYLA International nachádza na ceste k úspechu pri komercionalizácii svojho systému čistenia vzduchu a miestnosti. S viac ako 6000 zástupcami, HYLE patrí vedúce postavenie na trhu vo viac ako 70 krajinách po celom svete. Marketing, predaj a servis, ako aj úzky kontakt so zákazníkmi a obchodnými partnermi sú hlavným zameraním HYLY.

HYLA International je riadená jeho prezidentom Wilfriedom Metzgerom.