Skip to main content

Trụ sở chính của HYLA

HYLA International GmbH & Co. KG

Trụ sở chính của HYLA

Kể từ khi được thành lập năm 1999, Hyla toàn cầu vẫn tiếp tục con đường hướng tới thành công trong việc thương mại hóa hệ thống làm sạch phòng và không khí của mình. Với hơn 6,000 đại diện, Hyla là một trong số những thương hiệu dẫn đầu thị trường tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Hyla tập trung vào tiếp thị, bán hàng, dịch vụ cũng như giữ mối quan hệ thân thiết với khách hàng và đối tác.

Chủ tịch Wilfried Metzger là người lãnh đạo Hyla toàn cầu.